My Cart

معیار، رضایت شماست

My Cart

گروه صنعتی

مهم‌ترین مقالات

دسته بندی‌ها

بررسی بازده سرمایه گذاری و سود دستگاه تولید نایلون خانگی

بررسی بازده سرمایه گذاری و سود دستگاه تولید نایلون خانگی

مقالات آموزشی

ازآنجاکه تقاضا برای محصولات نایلونی هر روزه در حال رشد است، بسیاری از کارآفرینان و یا کسانی که سرمایه متوسطی دارند، گزینه‌هایی نظیر راه‌اندازی و سود دستگاه‌ تولید نایلون خانگی

ادامه مطلب

جدیدترین مقالات گروه صنعتی PLK

انواع مواد اولیه نایلون
مقالات آموزشی

‌‌‌راهنمای جامع انواع مواد اولیه نایلون، نایلکس و غیره

نایلون و ‌‌‌انواع ‌‌‌آن، ‌‌‌مانند ‌‌‌نایلکس، ‌‌‌مواد ‌‌‌مصنوعی ‌‌‌همه‌کاره‌ای ‌‌‌هستند ‌‌‌که ‌‌‌به ‌‌‌طور ‌‌‌گسترده ‌‌‌در ‌‌‌صنایع ‌‌‌مختلف مورداستفاده ‌‌‌قرار ‌‌‌می‌گیرند. ‌‌‌آشنایی ‌‌‌با ‌‌‌انواع ‌‌‌مواد ‌‌‌اولیه ‌‌‌نایلون ‌‌‌برای تولیدکنندگان ‌‌‌و ‌‌‌همچنین

ادامه مطلب »